Jeden německý život - zahrada Werichovy vily
16. 8. po 20:00