Scott a Hem
Mark St. Germain
Česká premiéra hry Marka St. Germaina (v našem divadle též velmi úspěšné české premiéry Poslední sezení u doktora Freuda a Relativita) "Scott and Hem in the Garden of Allah", tentokrát o setkání velikánů americké literatury - Ernesta Hemingwaye a Francise Scotta Fitzgeralda. Tato hra měla premiéru na domovské scéně autora Barrington Stage Company v Pittsfieldu - Massachusetts v roce 2014 a od té doby se hraje po celých Spojených státech amerických. Autor se specializuje na fiktivní setkání skutečných osobností a vychází velmi pečlivě z historických faktů, událostí i detailního nastudování všech životopisných konsekvencí daných postav. V této hře se setkání odehrává na Den nezávislosti 1937. Oba někdejší kamarádi svádějí poslední bitvu svých uměleckých ambicí a útočí na slabá místa své psychiky. Jejich výpady odrážejí rozdíly v jejich založení i sociálním původu, ale i jejich společnou a oběma reflektovanou tendenci k sebedestrukci. Hra je střízlivým pohledem na oba velikány a i plna sarkasmu, ale v prvé řadě ojedinělou sondou do jejich duší a dobovou freskou.Ernest Hemingway
Byl jedním z nejlepších spisovatelů, jaké kdy Amerika zplodila, stylista epochálního významu vyznačující se obrovskou originalitou a talentem, jenž měl tisíce imitátorů, který však na druhé straně snadno dokázal ve výtvorech druhých odhalit každou lež, afektovanost, sentimentalitu či okázalost. Vytvořil literární styl označovaný jako magický realismus, pomocí kterého dokázal evokovat realitu tak, jako se nepodařilo nikomu jinému. Vymyslel živý, dynamický dialog, jenž sloužil za vzor všem následujícím spisovatelským generacím, a který žádná z nich nedokázala napodobit, protože byl nenapodobitelný. Ale především - zanechal ve svých knihách, jakkoliv všechny končí tragicky, veskrze optimistické poselství: "život je dobrý a stojí za to o něj bojovat, neboť toho, kdo o něj bojuje, je sice možné porazit, ne však zničit."F. S. Fitzgerald
Dnes je považován za jednoho z největších spisovatelů 20. století a nejvýraznějšího představitele "ztracené generace". Stal se svými texty i způsobem života idolem celé jedné generace mladých lidí. Zaznamenal svým čistým, jasným a trochu ironickým stylem některé rysy tzv. jazzového věku. Jde o období horečné aktivity po roce 1920, kdy se ve spojených státech rozvíjela technika (osobní automobily, rozhlas, hudební nosiče, film), lidé se z venkova stěhovali za prací do měst, běloši obdivovali navzdory rasové segregaci černošskou taneční hudbu a prohibice paradoxně zvýšila zájem o pití alkoholu.
Fitzgeraldovi hrdinové pocházejí ze střední a vyšší společenské třídy a na vlastní kůži poznávají odvrácenou stranu amerického snu.

Mark St. Germain
Velmi uznávaný a mnohokrát oceněný americký prozaik, dramatik, filmový a televizní scénárista. Ve svém díle se nechává inspirovat literaturou faktu a soustředí se především na historické události a osobnosti. Vytváří jakési historické fikce a setkání postav, které v imaginárních strhujících dialozích s prvky dokumentárního dramatu vystaví detailní fresku své doby a všech konotací i souvislostí. V jeho dramatických textech ovšem nechybí sarkastický a suchý humor, nelítostná kritika i palčivé otázky s vykřičníky.


Upozorňujeme diváky, že se v představení kouří!
 
překlad
Jitka Sloupová
 
 
dramaturgie
Yvetta Srbová
 
 
hrají
Ernest Hemingway
Michal Slaný
Francis Scott Fitzgerald
Jaromír Nosek
Eva Montaigne
Jitka Ježková
 
tallulah bankhead (ze záznamu)
Nela Boudová
 
délka představení:
1 hodina 20 minut
česká premiéra:
29. 5. 2019
galerie
recenze