jeden německý život
autor: christopher hampton divadlo v řeznické, praha
17. června 2021
už dva dny chodím kolem notebooku a přemýšlím, jak začít. jak začít psát
recenzi na inscenaci, která mi stále leží v hlavě, která mne doslova dostala do
kolen a nutí mne neustále si přehrávat jednotlivé obrazy zas a znovu…co pochválit dřív? koho vynést na piedestal jako prvního, nechat mu zahrát státní hymnu a dát mu na hlavu vavřínový věnec? na koho nezapomenout???
začnu yvettou srbovou. jí patří obrovský dík za volbu této inscenace a za šťastnou ruku při výběru herečky – kateřiny macháčkové. do tandemu k ní zapadá jako … radim špaček. nejen coby geniální režisér, ale i jako spolupachatel výpravy a všeho podstatného kolem.
samostatný odstavec si zaslouží autorka překladu jitka sloupová. její text totiž není jen tupý strojový překlad, ale i do češtiny převedený monolog tak, jak je v hovorovém jazyce běžné. s takovým textem se pak pracuje daleko lépe
a snadněji, když mu rozumíte a sedí vám i lidsky.
kateřina macháčková, po kratší pauze opět na prknech, která znamenají svět! její umělecký comeback se vyvedl více než dokonale. záměrně jsme napsal slovo umělecký, protože si myslím, že většina toho, co hraje na jiných scénách, s uměním příliš nesouvisí. je se svou brunhilde dokonale sžita, ba co víc, ona jí během těch osmdesáti minut na jevišti skutečně je! je skálopevně přesvědčena, že nemůže za zvěrstva, páchaní nacisty během druhé světové války, že nevěděla nic o holokaustu a zločinech proti židům.
dokonale zvládnuté výrazové prostředky ať už verbální či neverbální. pouhou intonací si hraje s textem jako kočka s klubíčkem a dává tak důraz na dramatické okamžiky ve svém životě, či naopak uvolňuje napětí při popisu událostí veselejších.
vše doplňuje jednoduchá maska – šedivá paruka, která ji dělá minimálně o deset let starší a snad i to způsobuje, že se jinak dynamická kateřina macháčková promění v klidnou, ale zarputilou brunhilde pomsel, jež v hloubi své duše stále
ještě vyznává národní socialismus. kateřina macháčková by si za svůj výkon zasloužila thálii!
inscenace jeden německý život je další z řady počinů v řeznické, který ode mne dostává 100 bodů a doporučuji jej vaší pozornosti!

„život je krátký, umění trvalé.“

pavel klejna