o divadle
Divadlo v Řeznické, které brzy oslaví 40 let své profesionální umělecké činnosti, je divadelní scéna s unikátním charakteristickým blízkým kontaktem s divákem a nabízí jedinečný a nezaměnitelný repertoár. Prošly jím stovky uměleckých osobností. Je nejen divadelní stagionou s vlastním repertoárem, ale také jakousi líhní talentů. Vypracovalo se svojí tvorbou, kterou postavilo sice na předrevoluční tradici otevřeného prostoru, klubu a volného sdružení, ale zvedlo ji a povýšilo, k vysokému uměleckému kreditu i postavení v konkurenčním spektru divadel v tuzemském kontextu, ale již i v zahraničí. Vtisklo mu jasnou tvář, koncepci a dramaturgii hereckého divadla 21. století. Spolupracuje nejen s domácími významnými osobnostmi z divadelního, hudebního a výtvarného umění. Snaží se o výzkum a experiment v oblasti nových tvůrčích proudů a směrů. Plní tak funkci i scénické dílny a laboratoře. Reflektuje v konceptu jednotné dramaturgické linie a vize veškerou kvalitní současnou světovou dramatiku, přináší mnoho českých premiér, ale inscenuje v netradiční formě i významné klasické tituly. Stalo se vyhledávaným místem protínajícím umělecké disciplíny, a příležitostí pro umělce a diváky, kteří by se jinak nepotkali. Divadlo v Řeznické přispívá svojí tvorbou a činností k pozvednutí kulturnosti a vzdělanosti spoluobčanů všech věkových a sociálních skupin. Plní mimo jedinečného uměleckého zážitku i výchovnou, estetizující a kultivující funkci v síti pražských divadel. Klade ve své tvorbě velmi pečlivě důraz na kvalitu dramatických textů a navrácení váhy „slovu.‟ Považuje za důležité udržet sice moderní, ale nedevalvovaný český divadelní jazyk na jevišti. Přináší aktuální témata v celospolečensko-kulturním kontextu. Divadlo sleduje a reflektuje současné světové trendy na poli divadelní tvorby, prezentuje a zprostředkovává je nenásilnou formou interaktivně divákovi. Díky nepodbízivé a nekonformní dramaturgii se nám podařilo vybudovat napříč generacemi nemalý okruh pravidelných diváků, pro které se stala návštěva Divadla v Řeznické neodmyslitelnou součástí běžného života, a oni neformálními přáteli a příznivci, kteří se nedočkavě těší na každou novou premiéru divadla a tento potenciál narůstá. Ve foyeru divadla pořádáme výstavy obrazů, fotografií a vernisáže. Uvádíme komponované hudební a literární večery s besedami, křty knih a improvizované interaktivní autorské scénické večery. Programové zacílení naší divadelní tvorby a činnosti (s osvětovými a vzdělávacími aspekty) je na aktivního, otevřeného a nekonformního diváka všeobecně, a na vzájemnou komunikaci. Spolupracujeme jak s Klubem mladého diváka a se školami, pro které pořádáme představení, tak se seniorskými organizacemi. Přispíváme svojí činností k interaktivnímu začleňování specifických a menšinových skupin obyvatelstva do svých uměleckých aktivit. Mezi našimi diváky naleznete i celé rodiny. Nejdříve k nám začali chodit rodiče a prarodiče, a dnes chodí i jejich děti a vnuci. Zkrátka všichni ti, kteří jsou vnímaví, vyhledávají silná témata i příběhy a straní se uniformitě. Ve své umělecké tvorbě chceme nadále objevovat a prezentovat taková témata, tituly a autory, se kterými se divák jinde nesetká. Přicházet s novými kvalitními progresivními dramatickými texty. Chceme si i udržet svoji ojedinělost v nekonvenčním a netradičním režijně scénickém zpracovávání inscenací a dosavadní uměleckou úroveň.


výroční zprávy


technický plánpro média     Tisková zpráva - Leni 
     Tisková zpráva Červená 
bar

Bar v Řeznické otevírá hodinu před začátkem představení a s koncem představení nezavírá. V nabídce baru naleznete nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje (víno, pivo, destiláty, aperitivy), teplé nápoje, cukrovinky, malé pochutiny k vínu a pivu a samozřejmě příjemnou obsluhu.

pronájem prostor

Nabízíme Vám možnost pronájmu našich volných divadelních prostor, které můžete po celý rok využít zvláště pro soukromé kulturní večery s rautem či pro pořádání kulturních akcí (představení, koncerty, besedy apod.), křty knižních a hudebních vydavatelství, společenská setkání s klienty či zaměstnanci, prezentace firem a jejich produktů, tiskové konference, dotočné filmů, castingy a konkurzy, zkoušky (divadlo, film, muzikál, umělecké školy apod.) a umělecké dílny.

specifikace hlavního prostoru - Divadlo v Řeznické
Kapacita hlediště je 80 míst podle druhu představení. Jeviště je velké 5 x 7 metrů a k jevišti i hledišti je přímo přilehlé foyer. Divadelní bar poskytuje účinkujícím i divákům příjemné zázemí. Celková kapacita divadla pro společenské akce je cca 90 osob.

specifikace vedlejšího prostoru - zkušebna divadla
Kromě hlavního prostoru Divadla v Řeznické je možno využít i přilehlý prostor s vlastním sociálním zařízením, který se nachází v protilehlé budově. Jedná se o atrium s památkově chráněnou secesní konstrukcí prosklené střechy. Tento prostor má rozlohu 100m2 a je vhodný zejména k pořádání rautů, tiskových konferencí, seminářů nebo k prezentaci výrobků a služeb. Pokud máte zájem o prohlídku prostor či o další informace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 720 993 787 či e-mailem na adrese: divadlo@reznicka.cz

zadaná představení

Divadlo v Řeznické nabízí představení z repertoáru Divadla v Řeznické s následným rautem a společenským setkáním. Výhodou takto uzavřeného představení je skvělá příležitost k neformálnímu setkání se zaměstnanci, klienty či partnery. V den konání soukromého představení jsou prostory divadla k dispozici pouze pro zvané hosty, a to od 19,00 do 24,00 hodin. Výběr představení je uskutečňován na základě požadavků zájemce, a to jak repertoárových tak především termínových.

specifikace hlavního prostoru - Divadlo v Řeznické
Kapacita hlediště je 80 míst podle druhu představení. Jeviště je velké 5 x 7 metrů a k jeviště i hledišti je přímo přilehlé foyer. Divadelní bar poskytuje účinkujícím i divákům příjemné zázemí. Celková kapacita divadla pro společenské akce je cca 90 osob.

specifikace vedlejšího prostoru - zkušebna divadla
Kromě hlavního prostoru Divadla v Řeznické je možno využít i přilehlý prostor s vlastním sociálním zařízením, který se nachází v protilehlé budově. Jedná se o atrium s památkově chráněnou secesní konstrukcí prosklené střechy. Tento prostor má rozlohu 100m2 a je vhodný zejména k pořádání rautů, tiskových konferencí, seminářů nebo k prezentaci výrobků a služeb. Pokud máte zájem o prohlídku prostor či o další informace, kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 720 993 787 či e-mailem na adrese divadlo@reznicka.cz

informace pro sponzory

Finančně můžete podpořit provoz divadla, ale i vznik nové inscenace.

Naším cílem je nejužší spojení sponzora a partnera s naším divadlem a potažmo i dalšími aktivitami Divadla v Řeznické a o jejich maximální zviditelnění.

Konkrétní spolupráce je vždy řešena individuálně. V případě zájmu nás prosím kontaktujte telefonicky na čísle 720 993 787 nebo e-mailem na adrese: divadlo@reznicka.cz.

Těšíme se na budoucí spolupráci s Vámi.

dárkové předměty

Propagační předměty si můžete vybrat zde.

galerie